Krkonoše - informace pro návštěvníky

Oblíbená turistická destinace

Krkonoše jsou nejvyšší pohoří České republiky a jsou součástí Krkonošsko – jesenické subprovincie. Ležící v severních Čechách podél státní hranice s Polskem, zasahují též do jižní části polského Slezska. Společně s masivy Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku bývají někdy označovány také jako Vysoké Sudety. Nejvyšším vrcholem je Sněžka (1602 m). Podle bájí žije v Krkonoších duch Krakonoš, ochránce chudých a strážce hor před chamtivými hledači pokladů a pytláky. V Krkonoších pramení řeky Labe, Malé Labe, Jizerka, Úpa a Mumlava.

 

Oblíbená turistická destinace

 

Krkonoše jsou po celý rok oblíbeným cílem turistů a rekreantů. V Krkonoších je zhruba 700 km turisticky značených tras a pěší turistika zde má dlouholetou tradici. Turisté se mohou vydat po naučných stezkách národního parku nebo po vycházkových trasách. Při pohybu na území národního parku je však třeba dbát ustanovení návštěvního řádu, který např. na území I. zóny zakazuje vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimně i mimo tyčové značení.

 

Pro vyznavače cykloturistiky je vyznačeno několik cyklotras. Na území národního parku vedou převážně turisticky zajímavými oblastmi III. zóny. Pro cyklisty je připraveno 9 tzv. „dlouhých sjezdů“, díky nimž se cyklisté mohou nechat lanovkou nebo cyklobusem vyvést co nejvýše a na kole už jen pohodlně sjíždět.

 

Krkonoše mají také nejatraktivnější terény pro sjezdové a běžecké lyžování. Správa KRNAP-u společně s městy a obcemi a skiareály udržují téměř 600 km běžeckých tras pod názvem Krkonoše- lyžařský běžecký ráj.

 

Vyhrazená jsou dále místa pro skialpinismus. snowkiting, horolezectví, paragliding. Na území národního parku je možné za strikně stanovených podmínek také sjíždět Jizeru a horní tok řeky Labe.


Mezi nejvýznamnější turistická střediska oblasti patří Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou,  Janské Lázně, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Horní Maršov. Na území Polska pak Szklarska Poręba a Karpacz.

 

Původ názvu

 

Řecký zeměpisec Klaudios Ptolemaios použil ve svých mapách pro tuto část pohoří název Askiburgion. Tento název byl použit pro celou horskou soustavu počínaje Jeseníky až po Lužické hory. Římský historik Dion Cassius pak Askiburgion pojmenoval Vandalskými horami. Pro samotné Krkonoše se v ruských letopisech v 11. stol. objevuje název Český les a Přibík Pulkava, písař pražského arcibiskupa a překladatel Kroniky české z latiny do češtiny,

je ve 14. stol. nazývá Sněžnými horami.

 

Názvem Krkonoš byly původně označovány vrcholy Vysoké Kolo a Kotel (též Kokrháč) a pro horský hřbet je použit až v 15. stol., jednak v zápise o rozdělení štěpanického panství na valdštejnský a jilemnický díl, jednak v listině Vladislava II. Nejstarší dochovaná mapa s tímto názvem je z r. 1518., od Mikuláše Klaudyána, autora první tištěné mapy Čech.

 

První písemný doklad o rozšíření tohoto názvu na celé pohoří pochází však již z r.1517. Tehdy bylo použito označení Krkonošské hory. Nápis Krkonoš tehdy doprovází vypodobnění čerta. V Hájkově Kronice české z 16. stol. je užito názvu Česká a Slezská Krkonoš.

 

Název Krkonoše je poprvé zaznamenán v r. 1601. Má se za to, že se jedná o odvozeninu ze staroslovanského základu „krk“ nebo „krak“, což znamená kleč, kosodřevinu. Ale existují i jiné výklady tohoto názvu.

 

Názvu Sudety pro celý horský pás použil v 17. stol. český historik a zeměpisec Bohuslav Balbín. Jedná se zřejmě o název keltského původu, překládaný nejčastěji jako Kančí hory.

 

Německý název pro Krkonoše zní Riesengebirge, což znamená Obří hory a poprvé je tento název pro celé pohoří zaznamenán v r. 1571.

 

 

Geologie a geomorfologický vývoj

Geologicky jsou Krkonoše velmi pestré. Převažují metamorfity (krystalické břidlice), na některých místech doplněné hlubinnými vyvřelinami (žula) a výjimečně i výlevnými vyvřelinami. Ve východní části se ojediněle vyskytují vápence.

 

Během druhohor a počátkem třetihor docházelo k obrušování reliéfu. Při třetihorním alpínském vrásnění došlo k vyzdvižení pohoří. V té době Krkonoše získaly dnešní výšku. Vyzdvižením došlo k zintenzivnění říční eroze, začala se vytvářet široká údolí, která od sebe oddělila jednotlivé hřbety krkonošských rozsoch. Zahlubování řek koncem třetihor a počátkem čtvrtohor dalo vzniknout také krasovým jevům. Povrchové krasové jevy jsou vzácnější, častější jsou jeskyně.

 

Během čtvrtohor se k masivu přiblížil mohutný skandinávský ledovec. Ten pohoří nepřekonal, ale poblíž ležící horská údolí se vyplnila údolními ledovci alpského typu. Pozůstatkem působení těchto ledovců jsou čelní a boční morény. Tyto ledovce přemodelovaly horská říční údolí na široká ledovcová údolí. Na severním svahu došlo k většímu zahloubení a vytvořila se tak ledovcová jezera (Wielki a Maly Staw, Sniežne Stawki). Nejvyšší polohy zůstaly nezaledněné, ale i na nich se projevilo chladné klima. Působením mrazu, ledu a střídajících se teplot vznikaly výrazné žulové hranaté skalní útvary (Dívčí kameny), na svazích např. mrazové sruby a kamenná moře (Studniční hora), na vrcholových plošinách mrazové půdní formy (Vysoké kolo).

 

Během teplejší a na srážky bohaté poledové doby vznikala na zarovnaných plošinách rašeliniště

 

 

Geomorfologie

 

Hřeben pohoří je dlouhý 35 km. Táhne se od Novosvětského sedla (888 m) na západě ke Královeckému sedlu (516 m) na východě. Do Polska spadají vrcholy prudce. Na našem území spadají mírněji. Odděleny jsou zde hlubokými dolinami. Vrcholové části pohoří jsou ploché.

 

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím na našem území, nachází se zde patnáct z dvaceti nejvyšších vrcholů České republiky. Tisícimetrovou hranici nadmořské výšky přesahuje 54 hlavních vrcholů a 15 bočních rozsoch. Nejvyšší hora Krkonoš a zároveň i České republiky Sněžka (1602 m) leží na státní hranici s Polskem, není však jediná z krkonošských tisícovek. Vrcholy, ležící do 100 m za státní hranicí se považují za české vrcholy. Za horu ležící na státní hranici tak lze považovat např. Vysokou pláň, jejíž vrchol se nachází na území Polska.

 

Nejvyššími hlavními krkonošskými vrcholy na našem území jsou Sněžka (1602 m), Luční hora (1555 m), Studniční hora (1554 m), Vysoké Kolo (1509 m), Stříbrný hřbet (1490 m), Violík (1472 m), Malý Šišák (1440 m), Kotel (1435 m), Zadní planina (1423 m), Harrachovy kameny (1421 m), Mužské kameny (1417 m), Dívčí kameny (1413 m), Svorová hora (1411 m), Zlaté návrší (1411 m). Z vedlejších vrcholů jsou nejvyšší Vysoká pláň (1490 m), Stříbrné návrší (1433 m), Vrbatovo návrší (1416 m).

 

Krkonošská oblast se dělí na Krkonošské rozsochy, Krkonošské hřbety a Vrchlabskou vrchovinu (Jánský hřbet a Lánovská vrchovina).

 

Krkonošské hřbety pak dělíme na

-        Slezský hřbet západní (Vysoké Kolo, 1509 m) a Slezský hřbet východní (Sněžka, 1602 m),

-        Český hřbet západní (Kotel, 1435 m) a Český hřbet východní (Luční hora, 1555 m).

 

Krkonošské rozsochy dělíme na

-        Vilémovskou hornatinu (Čertova hora, 1021 m),

-        Vlčí hřbet (Vlčí hřeben, 1140 m),

-        Žalský hřbet (Mechovinec, 1081 m),

-        Černohorskou hornatinu (Stráženská rozsocha- Zadní planina, 1423 m a Černohorská rozsocha - Liščí hora, 1363 m),

-        Růžohorskou hornatinu (Růžohorská rozsocha - Růžová hora, 1396 m a Maloúpská rozsocha - Lysečina, 1188 m),

-        a Rýchory (Dvorský les, 1036 m).

 

 

Podnebí

 

Krkonošské klima je poměrně drsné a nevyzpytatelné a patří mezi nejchladnější, největrnější a srážkově nejbohatší nejen u nás, ale v celé střední Evropě. Průměrné roční teploty na vrcholech nad hranicí 1400 m se pohybují mezi 0 a 2°C , průměrná roční teplota na vrcholu Sněžky je 0,2°C.

 

 

Příroda

 

Pohoří Krkonoš má čtyři vegetační stupně. Pro podhorský (submontánní) stupeň, nacházející se v nadmořské výšce do 800 m, jsou typické listnaté a smíšené lesy. V horském (montánním) pásmu, ve výšce 800 – 1200 m n.m. rostou převážně smrkové lesy a najdeme zde i horské louky. V subalpinském pásmu, od nadmořské výšky 1200 m, se vyskytují klečové porosty, rašeliniště a ledovcové kary. Alpínské pásmo začíná v nadmořské výšce 1450 m a typická je pro něj travnatá, lišejníková a kamenitá tundra.

 

Na území Krkonoš byl vyhlášen národní park a Krkonoše byly také Organizací spojených národů pro vzdělání a vědu (UNESCO) v rámci programu Člověk a biosféra vyhlášeny bioférickou rezervací.

 

 

Krkonošský národní park (KRNAP)

 

Krkonošský národní park byl vyhlášen v r. 1963 (na polském území byl Karkonoski Park Narodowy vyhlášen o 4 roky dříve). Rozprostírá se na ploše 548 km2 a přibližně ve tvaru kosodélníku o stranách 40 a 18 km se táhne ve směru od severozápadu na jihovýchod. Větší jeho část leží v okresech Trutnov, Semily a Jablonec na Nisou. Území KRNAP-u je rozděleno do ochranných zón třech stupňů a ochranného pásma.

 

Většina území NP patří do geomorfologického celku Krkonoše, tedy ke Krkonošským hřbetům, Krkonošským rozsochám a Vrchlabské vrchovině. Část ochranného pásma se nachází v Krkonošském podhůří - Podkrkonošská pahorkatině a Železnobrodské vrchovině.

 

Krkonošská flóra i fauna je neobvykle bohatá. Na území NP roste přes 1300 druhů kvetoucích rostlin, žije zde 57 druhů savců a 165 druhů ptáků.

 

Flora národního parku

 

Z rostlinstva se vyskytují glaciální relikty, např. rašeliník Lindbergův, lomikámen sněžný, ostružiník moruška, šídlatka jezerní či všivec krkonošský. Díky dlouhodobé izolaci vyšších krkonošských hřbetů v poledové době zde najdeme krkonošské endemity, např. zvonek krkonošský, lomikámen pižmový, bedrník skalní, jeřáb krkonošský a téměř tři desítky druhů jestřábníků rodu Hieracium.

 

Listnaté a smíšené lesy submontánního stupně tvoří především buk lesní, jasan ztepilý, javor klen, olše šedá, jeřáb ptačí. Byliny tohoto vegetačního pásma jsou zastoupeny např. sasankou hajní a sasankou pryskyřníkovitou, lilií zlatohlavou, kyčelnicí devítilistou a cibulkonosnou, dymnivkou dutou, česnekem medvědím.

 

Lesy horského pásma jsou tvořeny smrčinami přirozenými i vysázenými. Vlivem průmyslových emisí jsou však silně poškozovány. Z bylin převládají kapraďorosty papratka horská, kapraď samec, žebrovice různolistá a traviny třtina chloupkatá, metlička křivolaká. Na vlhčích místech se vyskytuje např. krabilici chlupatou, devětsil bílý, řeřišnicí hořkou. Na horských loukách najdeme např. violku sudetskou, zvonek krkonošský, jestřábníky, prhu arniku.

 

Nejcennější ekosystémy Krkonoš jsou na náhorních plošinách v subalpínském stupni a v jejich okolí – smilkové louky, klečové porosty, subaktická rašeliniště. Zde se nachází již zmiňované endemické a reliktní druhy.

 

Alpínský stupeň zahrnuje vzájemně izolované vrcholky Sněžky, Studniční hory, Luční hory, Vysokého Kola, Kotle. Bylinná vegetace je sporá ale cenná, vyskytují se mechorosty a lišejníky. Najdeme zde např. rozrazil chudobkovitý, sítinu trojklannou, Biku klasnatou a endemické jestřábníky rodu Hieracium.

 

Druhově nejpestřejší vegetace je v ledovcových karech. Zde se nacházejí známé krkonošské botanické zahrádky. Na svazích ledovcových karů najdeme např. havéz česnáčkovou, česnek sibiřský, oměj ozdobný a štíhlý, lepnici alpskou, prvosenku nejmenší, břízu karpatskou, vrbu slezskou, borovici kleč.

 

Fauna národního parku

 

Pokud srovnáme faunu Krkonoš s faunou nejbližších středoevropských pohoří, zjistíme poměrně vysoký podíl glaciálních reliktů. Z bezobratlých např. plž vrkoč severní, slíďák ostnonohý, jepice horská, dále někteří zástupci střevlíků, motýlů, brouků, dvoukřídlého hmyzu či vodních roztočů. Z obratlovců např. kos horský severoevropský, slavík modráček tundrový, čečetka zimní, kulík hnědý, hraboš mokřadní.

 

Počet endemitů je ve srovnání s flórou malý. Popsán je zatím jediný endemický druh – jepice krkonošská, a dva endemické poddruhy – motýl huňatec žlutopásý a plž vřetenovka krkonošská.

 

Unikátní je výskyt některých pavouků, kteří byli donedávna zaznamenáni pouze ve vzdálených oblastech naší planety, např. v centrální Sibiři, na Urale, v Mongolsku.

 

Pro některé druhy jepic a ptáků jsou Krkonoše severní hranicí jejich rozšíření.

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první....
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu,...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata,...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např....
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních...
 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy...

 

Ubytování Krkonoše

Přinášíme vám komplexní nabídku ubytování v Krkonoších. Z naší pestré nabídky chat, chalup, penzionů, apartmánů, hotelů, kempů a rekreačních domů si určitě vyberete, ať už chcete o dovolené relaxovat u vody nebo chodit po...

Pokračovat na Ubytování Krkonoše

Chaty a chalupy
     
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075